Witaj na stronie European VOX Festival 2013

The festival promotes the vocal talents from all over Europe.
Post your video clip on our website.
Each surfer can cast one vote for their favorite.


Regulamin konkursu VOX 2013

Pobierz regulamin uczestnictwa w konkursie VOX 2013 - kliknij tutaj

Download VOX 2013 regulations - click here

Organizatorzy:
- Młodzieżowa Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
- Świętokrzyska Szkoła Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia im.Miry Kubasińskiej w Ostrowcu Św.
- Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

REGULAMIN
I. Cele Festiwalu:

1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych.
2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez formę piosenki.
3. Promowanie aktywności twórczej.
4.Integracja międzynarodowa.

II. Warunki uczestnictwa:

- Do konkursu może zgłosić się każda osoba, która do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń ukończy 13 lat.
Uczestnicy przygotowują tylko jeden utwór ( max. do 5 minut) w dowolnym języku obcym.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA:
Zgłaszać należy się poprzez nadesłanie na e-mail organizatorów:

vox2013@zrzeszeni.org

1) Skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia

2) Linku do zamieszczonego na YouTube nagrania audio-video przygotowanej do konkursu piosenki (dobrej jakości nagrana ścieżka audio i filmowa dająca możliwość stwierdzenia, że piosenkę wykonuje osoba zgłaszająca się do konkursu. Dopuszczalne są także filmy wykonane telefonem komórkowym jako ścieżka video zmikowana z dobrej jakości ścieżką audio).

3) Skan dowodu wpłaty kwoty 40 PLN lub 10 EURO, tytułem
"OPŁATA STARTOWA" na konto festiwalowe:
PKO BP S.A. 37 1020 4926 0000 1102 0132 0795

Do konkursu jurorzy kwalifikują uczestników na podstawie przesłuchanych nagrań video . Oceniana jest tylko strona muzyczna.
Uwaga! Piosenkę musi wykonać osobiście osoba zgłaszająca się do konkursu, pod rygorem nie przyjęcia zgłoszenia.
Uwaga! Piosenka zgłoszona nie może być zamieniona na inną podczas trwania festivalu.
W przypadku niespełnienia powyższych wymogów zgłoszenie nie zostanie przyjęte .

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć z Festiwalu na płycie CD (DVD) i w Internecie.

III. Ocena i nagrody:

1. W składzie jury znajdują się muzycy którzy nie przygotowują uczestników Festiwalu.

2. Jurorzy oceniający wykonawców podczas przesłuchań konkursowych będą brać pod uwagę:

-dobór repertuaru,
-własną interpretacje piosenki,
-walory głosowe,
-stopień trudności wykonywanego utworu,
-ogólny wyraz artystyczny.

3. Jury może przyznać nagrodę Grand Prix, miejsca od I do III, oraz wyróżnienia.

4. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu przesłuchań konkursowych.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie.
I etap

od 01.12.2012r. do 20.05.2013r.
W tym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa Festiwalu, nastąpi przyjmowanie zgłoszeń na e-mail
zamieszczanie danych o zgłaszanych solistach i głosowanie internetowe.
Uwaga! Decyduje data wpływu na e-mail.

II etap
od 01.01.2013r. do 20.05.2013r.
Internauci wybiorą 10 solistów poprzez głosowanie (decyduje ilość oddanych głosów)
Warunkiem otrzymania nominacji jest uregulowanie "Opłaty Startowej" z I etapu, w wysokości 40 PLN.

III etap
od 20.05.2013r. do 21.05.2013r.

Jury wybierze dodatkowo 20 solistów,
Warunkiem otrzymania nominacji jest uregulowanie "Opłaty Startowej" z I etapu, w wysokości 40 PLN.
organizatorzy zamieszczą na stronie internetowej listę osób zakwalifikowanych do FINAŁU,

oraz zawiadomią pocztą elektroniczną każdego zainteresowanego.
Do 22.05.2013r. nominowani wpłacają akredytacje w wysokości 100PLN na konto:
PKO BP S.A. 37 1020 4926 0000 1102 0132 0795

IV etap
01.06.2013 /sobota/ próby z reżyserem
02.06.2013 /niedziela/

Przesłuchania konkursowe na żywo w Ostrowcu Świętokrzyskim - Amfiteatr
Sponsorzy VOX Festival 2013
Strona główna | Zgłoszenia | Głosuj na wykonawcę | Regulamin festiwalu | Kontakt

VOX 2013 European Song Festiwal - projekt i administracja: Zrzeszeni.org